Informacje
Odstąpienie od umowy

 Prawo do odstąpienia od umowy 

 

 

1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja  2014 r. o ochronie praw konsumentów Kupujący, będący Konsumentem w świetle art. 221 kodeksu cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy:

PHU „LETTA” Wioletta Machura

Ul. Leśna 5a/15

42-300 Myszków

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy : sklep@lettadzieciom.pl. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  W takim wypadku prosimy dołączyć otrzymany dokument sprzedaży.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

3. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres magazynu Sprzedawcy przed upływem tego terminu;

PHU " LETTA" WIOLETTA MACHURA

 UL. ZARZECZE 29

 42-470 ŻELISŁAWICE

 Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".  

7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu towaru.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte. 

12. Wszelkiego rodzaju korespondencję, przesyłki prosimy kierować pod adres:

PHU „LETTA” Wioletta Machura,

ul. Leśna 5a/15,

42-300 Myszków.

Nie przyjmujemy przesyłek nadesłanych do nas za pobraniem, dlatego prosimy o wcześniejsze uzgodnienie nadania przesyłek.

Kontakt telefoniczny z Działem Reklamacji: 603 200 757 lub allegro@klups.pl  

13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdziecie Państwo na stronie: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel